Myslivecká zařízení

Nejen lovecká zbraň a je pro myslivce prostředkem k výkonu práva myslivosti. Výkonem práva myslivosti se rozumí nejen lov volně žijící zvěře, ale také chov zvěře a péče o zvěř. K uvedeným činnostem jsou nápomocna myslivecká zařízení, která usnadňují myslivcům lov a chov zvěře.
 

Myslivecká zařízení v naší honitbě:
- posedy a kazatelny
- umělé nory pro lov lišek a výcvik psů v norování
- krmná zařízení pro spárkatou zvěř
- krmná zařízení pro černou zvěř
- chovné budky pro ptactvo na rybnících v honitbě