Pomoc lesu a zemědělství

 

Nedílnou součástí myslivosti jako takové zdaleka není pouze lov zvěře, ale další rozsáhlou stránkou myslivosti je každoroční pravidelná pomoc myslivců v lesním a zemědělském hospodářství.

   Členové našeho mysliveckého spolku odpracují stovky hodin ročně při sběru kamene na zemědělsky obhospodařovaných plochách firmou AGRO DAŇHEL, dále pro Lesy České Republiky výstavbou oplocenek při zalesňovacích pracech. Z dalších každoročních pravidelných brigádnických činností se musí zmínit úzká spolupráce s obecním úřadem Hosty a to zejména prostřednictvím vytěžení dřevěného paliva z obecních lesů pro celou topnou sezónu určenou pro kulturní dům a obecní hostinec v Hostech.

   Neméně důležitou a častou pracovní činností členů hosteckého spolku v myslivosti je výstavba krmných zařízení pro zvěř, posedů a výstavba umělých nor. Tyto myslivecká zařízení jsou nezbytná k chovu volně žijící zvěře a k výkonu práva myslivosti. Ve vlastnictví myslivecké společnosti je i malý rybník, kde je odchováváno nevelké množství rybí násady a jednou za dva roky je proveden výlov rybníka.

 Myslivost v dnešní době je více o práci a povinostech, nez o lovu zvěře, který je jistě její součástí.