Doby lovu

 


Podle Vyhlášky č. 343/2015 Sb., č. 403/2013 Sb., č. 480/2002 Sb. a č. 403/2013Sb. Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách lovu zvěře.

 

01.08. - 15.01.     jelen a laň jelena evropského
01.08. - 31.03.     kolouch jelena evropského
16.08. - 31.12.     jelen, laň a kolouch jelena siky Dybowského
01.08. - 15.01.     jelen a laň jelena siky japonského*
01.08. - 31.03.     kolouch jelena siky japonského*
16.08. - 31.12.     daněk skvrnitý, daněla
16.08. - 31.03.     daňče
01.09. - 31.12.     jelen, laň a kolouch jelence běloocasého
16.05. - 30.09.     srnec obecný
01.09. - 31.12.     srna, srnče
01.08. - 31.12.     muflon, muflonka
01.08. - 31.03.     muflonče
01.01. - 31.12.     prase divoké
01.09. - 31.12.     kozel, koza a kůzle kozy bezoárové
01.10. - 30.11.     kamzík horský, kamzice, kamzíče
01.11. - 31.12.     zajíc polní *
01.01. - 31.01.     zajíc polní (jen odchytem)
01.09. - 31.12.     zajíc polní (jen loveckými dravci)
01.11. - 31.12.     králík divoký *
01.09. - 30.11.     jezevec lesní *
01.01. - 31.12.     liška obecná
01.11. - 28.02.     kuna lesní a skalní *
01.11. - 29.02.     ondatra pižmová


Zvěř pernatá
16.10. - 31.12.     bažant obecný - kohout
16.10. - 31.01.     bažant obecný - kohout i slepice (jen v bažantnicích)
01.01. - 31.03.     bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem)
01.02. - 31.03.     bažant obecný - kohout i slepice (jen odchytem v bažantnicích)
01.09. - 31.12.     bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci)
01.09. - 31.01.     bažant obecný - kohout i slepice (jen loveckými dravci v bažantnicích)
16.10. - 15.03.     bažant královský - kohout
16.10. - 31.12.     bažant královský - slepice (jen v bažantnicích)
15.03. - 15.04.     krocan divoký - kohout
01.10. - 31.12.     krocan divoký a krůta
16.08. - 15.01.     husa polní, velká, běločelá *
01.09. - 30.11.     kachna divoká, polák velký, polák chocholačka *
01.09. - 30.11.     lyska černá *
16.10. - 31.12.     perlička obecná
01.08. - 31.10.     holub hřivnáč
16.10. - 15.02.     hrdlička zahradní
01.07. - 28.02.     straka obecná
01.07. - 28.02.     vrána obecná

Zvěř označená * má stanoveny výjimky v době lovu.