Svatohubertské slavnosti

 

 

  Svatohubertské slavnosti symbolizují připomínku tradic české myslivosti, tradic vycházející ze středověkých symbolů: patrona myslivců sv. Huberta a bohyně lovu Diany. Poukazují na smysl myslivosti nejen ve vztahu k době současné, ale především symbolizující tradice vzdání pocty ulovené zvěři, lovu zvěře jako přínos přírodě a slavnostní mší v kostele sv. Bartoloměje v Chrášťanech zvýrazňují mimo jiných i náboženskou stránku mysliveckých tradic.

  Mimo historických dobových kostýmů a výše zmíněných symbolů významu slavností jsou prezentovány i současné tradice pasováním úspěšných adeptů v myslivosti na myslivce. Nedílnou součásti programu je předání sv. Hubertem láhve nápoje "Myslivce" starostům přímo zůčastěných obcí v konkrétní den jejich pořádání, tj. starostům obcí Chrášťany a Dražíče a v roce 2011 i starostovi obce Hosty.

  Průběh Svatohubertských slavností je doprovázen účastí čelních představitelů jihočeské organizace Českomoravské Myslivecké Jednoty a vrcholných politických představitelů Jihočeškého kraje a samosprávy.

  Vedle členů pořádajích mysliveckých společností, myslivců z okolí a veřejnosti je nedílnou součástí oslav i účast klubu sokolníků při ČMMJ a trubačů OMS Tábor.


Pořádající myslivecké společnosti:
2005 - 2019:
Dražíč
Hosty
Koloděje n. L.
Koloměřice

Doubravka (2005 a 2006)
Radětice - Hvožďany (2005 - 2013)


Obecní úřady:
Dražíč
Hosty
Chrášťany