INFO

 

Informace pro členy spolku:

Členská schůze: 24. února 2019 (neděle), od 18.00 hodin

Výroční členská schůze: 16.3.2019

 

 

 

Petice za obnovu české přírody

Dejme najevo svůj nesouhlas s intenzivním způsobem zemědělského hospodaření a podpořme obnovu české přírody.

Odkaz na eletronickou petici na stránkách Českomoravské myslivecké jednoty www.cmmj.cz